CB rádiostanice

                                                                                                               

 
                                                                       
 

Často sa stretávame s otázkou, či rádiostanice len montujeme, alebo aj predávame. 

Odpoveď znie ÁNO, aj predávame. Okrem rádiostaníc máme  ihneď k dispozícii aj antény, meniče, držiaky,

 magnety, klemy, reproduktory, konektory, káble a iné príslušenstvo. 

Keďže sa však nešpecializujeme konkrétne len na predaj, na sklade držíme hlavne overené 

a spoľahlivé rádiostanice, ktoré máme sami otestované.

Vo väčšine prípadov ide hlavne o to, aby rádiostanica spĺňala svoj účel a nejde o dizajnový doplnok.  

V prípade špeciálnej požiadavky vieme zabezpečiť v podstate akýkoľvek typ rádiostanice, 

no našou prioritou je hlavne kvalitne prevedená montáž a správne naladená anténa.

Aj v prípade rádiostaníc totiž platí, že anténa je najlepší zosilňovač. 

U nás určite nenájdete rádiostanice a príslušenstvo za najnižšie ceny, 

čo je hlavná marketingová výsada 

väčšiny predajcov, no u nás nájdete profesionalitu,

poradenstvo, operatívnosť, kvalitné technické vybavenie 

a v neposlednom rade dlhoročné skúsenosti

 Každý polrok má náš zákazník nárok na prekontrolovanie antény ZDARMA

Samozrejme, že nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadnu vadu rádiostanice, keďže ich nevyrábame,

 ale snažíme sa vyriešiť problém čo najskôr a hlavne k plnej spokojnosti zákazníka. 

V prípade potreby vieme po dohode poskytnúť počas doby servisu náhradnú rádiostanicu.

Všetko je hlavne o komunikácii a serióznej dohode!


V prípade záujmu sa informujte na dostupnosť konkrétneho typu rádiostanice alebo príslušenstva.

 

DOSAH CB RÁDIOSTANÍC.

Ďaľšou častou otázkou, s ktorou sa mnohokrát stretávame je:

"Prosím Vás, aký ma tá vysielačka dosah?"

Bohužiaľ, na túto odpoveď je veľmi zložité nájsť relevantnú odpoveď.

Vo všeobecnosti je možné odpovedať: od 500 m do 5000 km.

Avšak aby sme nezachádzali zbytočne do príliš technickej roviny

tejto problematiky, pokúsime sa to objasniť v ľudskej reči,

aby tomu  chápal aj klasický užívateľ rádiostanice.

Dosah je závislý najmä na terénnom profile, počasí, ročnom období, použitom pásme,

výkone rádiostanice a v neposlednom rade na anténe.

Pri CB pásme je reč o frekvencii 27 Mhz, čo je pásmo krátkych vĺn.

Toto pásmo má svoje výhody, ale aj nevýhody.

Prvou výhodou je možnosť užívania pásma bez potrebnej legislatívy, resp. povolenia.

Druhá výhoda je v prípade priaznivých podmienok urobiť diaľkové spojenia, takzvané DX.

DX je forma diaľkového spojenia, kde sa v prípade dobrých podmienok dokáže 

vlna odraziť od zeme a následne od ionosféry,

čím vznikajú spojenia aj na niekoľko 100 resp. 1000km.

To mnohým ozrejmí , prečo vo vysielačke počuje napr. Ukrajinu, Taliansko, Nemecko 

a výnimkou nie sú aj vzdialenejšie štáty alebo kontinenty. 

To všetko závisí hlavne od slnečnej aktivity, preto je možné počuť vysielačky v cudzom jazyku najmä v lete.

Pri lokálnej komunikácii to však môže spôsobovať problém v podobe nežiadúceho rušenia

a stávajú sa prípady, keď "poberáme" vzdialenú stanicu "plným signálom"

a nám sa nedarí "dokričať" ani za roh.

Ako bolo spomenuté už vyššie, ďalším veľmi dôležitým faktorom je použitá anténa a jej naladenie.

V prípade zle naladenej antény sa dosah rapídne znižuje a hrozí aj poškodenie

koncového stupňa rádiostanice.

Pri montáži CB-čka do vozidla je potrebné brať do úvahy celkovú výšku kabíny aj s anténou,

aby nedošlo k poškodeniu antény pri prejazde popod mosty, v horšom prípade

môže dôjsť ku kontaktu napríklad s trolejovým vedením na železnici, čo môže 

mať za následok poškodenie rádiostanice, avšak môže dôjsť aj

ku zásahu elektrickým prúdom, čo pri napätí 25 kV môže v istých prípadoch skončiť úrazom alebo smrťou.

Pri kamionistoch existuje istý druh rivality, kde sa porovnávajú dosahy vysielačiek.

Treba si uvedomiť, že najideálnejšie by bolo mať dĺžku antény cca 2,77 m,

čo je pri  CB pásme, teda 27 MHz takzváná "štvrťka" resp. lambda 1/4.

Z logického hľadiska to však nie je možné, preto sa antény elektricky skracujú.

Na CB-čku vzhľadom na dĺžku vlny proste platí,že čím dlhšia anténa, tým lepší dosah a aj príjem.

(Berme do úvahy korektne naladenú  anténu s ideálnou protiváhou) 

Preto nemôžeme porovnávať napríklad anténu na Volve XXL, 

kde je použitá anténa o dĺžke cca 60 cm s anténou napríklad na dodávke,

kde nie je problém použiť vzhľadom na výšku vozidla anténu s dĺžkou napríklad 1,7 m. 

Taktiež je dôležité to, či sa nachádzame na voľnom priestranstve,

alebo niekde v meste, kde je hustá zástavba a priemyselné rušenie.

Betónovou zástavbou vlny prenikajú slabo, preto je dosah na CB v meste relatívne malý.

V hustej zástavbe je preto niekedy problém sa "dokričať" na 500 m.

Iná situácia je v relatívne otvorenom priestranstve, ako je diaľnica

alebo rovinatý terén bez prekážok. V takom prípade máme skúsenosti

so spojením medzi vozidlami aj na 20 km.

(Jedná sa samozrejme o veľmi hrubý priemer)

Všetky štandardné CB rádiostanice majú rovnaký vysielací výkon

 a relatívne rovnakú citlivosť príjimača.

Takže určite neplatí pravidlo,že čim drahšia vysielačka, tým má väčší dosah.

Cena vysielačky sa odvíja hlavne od jej výbavy a ako pri všetkom,

"pripláca" sa aj za značku.

Vo vozidle je však bohatá výbava skôr prekážkou a môže komplikovať obsluhu vysielačky.

Čo sa týka antén, parametre ako výzor, cena alebo výrobca nemá na dosah žiaden vplyv.

Dôležitými parametrami  sú dĺžka antény, jej  umiestnenie a správne naladenie.

 

Pokúsime sa ešte ozrejmiť dva časté dotazy.

Dotaz číslo 1. Ja ich počujem, ale oni ma nepočujú.

V tomto prípade je potrebné prekontrolovať naladenie antény a výkon rádiostanice.

 

Dotaz číslo 2. Oni ma počujú, no ja ich nepočujem.

Pravdepodobne má protistanica problém popísaný vyššie,

čiže nekoretkne naladenú anténu,tým pádom je ich vyžiarený výkon

nižší ako váš, preto ich nemusíte počuť.

 

 

 

 

CB rádiostanice vysielačky do kamiónov profi rádiostanice profi vysielačky PMR vysielačky CB antény profi antény prenájom vysielačiek, Hytera, Hyt, Motorola
 rádiostaníc montáž servis vysielačiek rádiostanic ladenie antén, predaj CB vysielačiek Žilina